Styret

 

Marit Hauan
Styreleder
Tlf: 95744214
E-post: marit.hauan@uit.no
Valgt for Troms fylkeskommune
 
Rolf Johansen
Nestleder
Valgt for Sametinget
 
Karin Karlsen
Styremedlem
Valgt for Kåfjord kommune
 
Hege E. Liland
Styremedlem
Valgt for Riddu Riđđu Searvi
 
Eilif O. Larsen
Styremedlem
Valgt for private aksjeeiere / tidligere andelshavere i Ája Samisk senter
 
Personlig varamedlemmer:
Aud Marthinsen, for Marit Hauan
Yvonne-Marie Maniggio, for Rolf Johansen
Svein P Pedersen, for Karin Karlsen
Henrik Solberg, for Hege Liland
Anne Lise Fredlund, for Eilif O. Larsen