Om oss

Davvi álbmogiid guovddáš OS / Senter for nordlige folk AS (DÁG) har som formål å utvikle, ivareta og fremme samisk, urfolks og nordlige folks kulturer med utgangspunkt i det sjøsamiske.

Selskapet holder til i Manndalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Primærvirksomheten er kulturproduksjon og –formidling, kjøkken og museum, med utgangspunkt i det sjøsamiske og nordlige folks kultur.

I tillegg huser senteret Riddu Riđđu Festivála, Samitidsmuseet nordlige folk, Ája Gáfedat, Samisk språksenter, Samisk bibliotektjeneste for Troms, Folkebiblioteket, Nord-Troms museum, NRK Sápmi, Sametingets avdelingskontor for Troms, Sáve design, K-sekratiatet IKS og ungdomsklubb.
 
DÁG er del av den samiske kulturhusstrukturen og dekker spesielt området Nord-Troms. Sentret drives med bl.a. driftstilskudd fra Sametinget og Troms fylkeskommune.
  • Myspace
  • E-mail this
  • Print this