Aja Samisk Senter

Generalforsamling 2017

Det er innkalt til ordinær generalforsamling i Dávvi álbmogiid guovddás den 6. mai kl 14.00. Vedlagt finner dere fullstendig innkalling og sakspapirer...
Aja_Foto_Ørjan_Bertelsen01_vev

Generalforsamling 2016

Aksjeeiere av Senter for nordlige folk innkalles til ordinær     generalforsamling 29. april kl. 12.00 i senterets lokaler i Manndalen, Kåfjord. Pr...
Davvi Álbmogiid Guovddas / Senter for nordlige folk

Om oss

Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk er et samisk- og internasjonalt kultursenter med målsetting å formidle samiske og nordlige urfolks...