Aja_Foto_Ørjan_Bertelsen01_vev

Generalforsamling 2016

Aksjeeiere av Senter for nordlige folk innkalles til ordinær     generalforsamling 29. april kl. 12.00 i senterets lokaler i Manndalen, Kåfjord. Pr...
Aja_Foto_Ørjan_Bertelsen01_vev

Innkalling til generalforsamli...

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for nordlige folk. Møtet vil finne sted torsdag den 30. april 2...