Åpent møte om sannhetskommisjonens mandat 22. februar

DAG

Nå kan du komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat. 22. februar arrangeres åpent møte på Senter for nordlige folk.

Stuorradiggi lea mearridan ásahit duohtavuođakommišuvnna mii galgá iskat dáruiduhttinpolitihka ja vearrivuođa mii sápmelaččaid ja kvenaid vuostá lea dahkkojuvvon Norggas. Dál beasat don buktit oainnuid duohtavuođakommišuvnna mandáhtii. Sámediggi bovde rabas čoahkkimiidda vuođđudan dihte Duohtavuođakommišuvnna sámi servodahkii.

Goas ja gos: Guovvamánu 22. b., dii. 18.00-20.00, Davvi álbmogiid guovddáš, Gáivuotna

Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskningspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Nå kan du komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Sametinget inviterer til åpne møter for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.

Tid og sted: Torsdag 22. februar, kl. 18.00-20.00, Senter for nordlige folk, Gáivuotna/Kåfjord

Les mer om innspill til sannhetskommisjonen