FLYERS_Anna20170124 (002)_500x189

SÁMI ÁLBMOTBEAIVI 2017

Bures boahtimisttádet Sámi álbmotbeaivvi ávvudeapmái mánnodaga guovvamánu 6. beaivvi — Davvi álbmogiid guovddážii.
2589693_heefab21172b83f6011ae_v1395669012_800x_300x244

DÁLVEPROGRÁMMA

Herskoeahket, lávvardatgáfedagat, gálvomárkanat, sámegielgursa, teaterčájálmasat, čájáhusráhpamat ja ollu eanet. Iluin bovdet du min doaluide. Geahča olles DAGvinterprogram SAM2017.pdf dás.
Jul15_202x115

Buorit juovllaid ja buorre ođđa jahki

Davvi álbmogiid guovddáš sávvat ráfálaš juovllaid ja buori ođđa jagi! Mii háliidit maid giitit buohkaid geat leat barggan min ovddas 2016s.  Davvi álbmogiid guovddáš lea gitta 23.12.2016 – 2.1.2017...
Mat021_300x200

DÁN JÁGÁŠ JUOVLABORRAMUŠ

Buresboahtin dán jagi árbevirolaš juovlabeavdái lávvordaga juovlamánu 10. b. Mii fállat ollu buriid borramušaid ja ealli musihka oktan dánsumiin. Liegga ja galbma buffet-beaivddige. Buot vuoigatvuođat...