Aja Samisk Senter

Velkommen til Senter for nordlige folk

Davvi álbmogiid guovddáš OS / Senter for nordlige folk AS (DÁG) er et aktivt samisk kulturhus og urfolkssenter med nordområdene og Sápmi som arbeidsområde. 

hund

Har du en fin ting?

Har du en fin ting som du vil låne oss?
dukke

Utstillingsåpning "Fine ting"

Utstillingsåpning lørdag 05. november klokken 13.00 på Samtidsmuseum for nordlige folk!
Skjermdumpsjøsame

Ny portal om sjøsamene

Fredag lanserte Senter for nordlige folk lanserte portalen om sjøsamene i Nord-Troms.
following artic 4

Following Artic Fashion

Samtidsmuseum for nordlige folk viser nå utstillingen Following Artic Fashion. Et innblikk i klesstil og identitetsuttrykk til festivalfolket på Riddu Riđđu gjennom 15 år. Hverdager fra kl.10-15.30.