Aja Samisk Senter

Velkommen til Senter for nordlige folk

Davvi álbmogiid guovddáš OS / Senter for nordlige folk AS (DÁG) er et aktivt samisk kulturhus og urfolkssenter med nordområdene og Sápmi som arbeidsområde. 

MII Utstilling samtidsmuseum senter for nordlige folk

Stilling ledig som kommunikasjonsansvarlig museum

Samtidsmuseet i Kåfjord i Nord-Troms er en avdeling ved Senter for nordlige folk. Senteret og museumsvirksomheten skal formidle kunnskap om nordlige urfolk med spesielt ansvar for sjøsamisk språk og k...
FullSizeRender (002)

Sjøsameportalen

Velkommen til portal om sjøsamene. Her vil du finne relevant informasjon om sjøsamisk kultur, kunst, mat, historie, fortellinger og sagn, duodji, næringer, språk og mye mer!
Signe

Samisk språkleir for barn – Mini bargi

Vi arrangerer språkleir for barn i juli. Språkleiren går over 4 dager fordelt i perioden 6 -11. juli på Senter for nordlige folk i Manndalen. Tilbudet gjelder elever med samisk som 1. og 2. språk i sk...
Idar høsten 1984 Olderdalen foto av Torgrim Rath Olsen

Idar Kristiansen (1932-1985) - Utstilling 6. mai - 25. august

"Mitt liv er en serie anekdoter, sammensatt av en rekke små hendelser", sa Idar Kristiansen. Bli kjent med Kristiansen kunstnerliv og mangesidige talenter.