Aja Samisk Senter

Velkommen til Senter for nordlige folk

Davvi álbmogiid guovddáš OS / Senter for nordlige folk AS (DÁG) er et aktivt samisk kulturhus og urfolkssenter med nordområdene og Sápmi som arbeidsområde. 

GIDDAGULVI_Olmmaivakkis1000

Giđđadulvi VII / Vårflom VII

Velkommen til Giđđadulvi VII / Vårflom VII! Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš presenterer den syvende Giđđadulvi-revyen som humoristen og forfatteren Knut Nærum har skrevet tekstene til.
maleri_os-10-105x90-800

Åpning av utstilling: - som spon på hav

Velkommen til åpning av utstillingen -som spon på hav - Fortellinger om Birtavarre gruver fredag 20. april.
index

Vi har fått ny daglig leder

Terje Ansgar Eriksen er ansatt som ny daglig leder ved Senter for nordlige folk. Eriksen kommer fra Birtavarre i Kåfjord, og er bosatt i Nordreisa.
Glemt av Simone Grøtte

GLEMT til Kåfjord 15. mai

Endelig kommer GLEMT til Kåfjord! Både anmeldere og publikum har trykket danseforestillingen av Simone Grøtte til sitt bryst, og siden premieren har den blitt spilt for utsolgte hus overalt hvor den h...